دانلود کتاب رباعیات خیام

نام نویسنده:عمر خیام نیشابوری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:62
قالب:PDF
حجم:355 KB
دانلود کتاب رباعیات خیام

رباعیات خیام مجموعه‌ای از شعرهای حکیم عمر خیام در قالب رباعی می‌باشند که در قرن‌های پ‍نچم و ششم هجری به زبان فارسی سروده شده‌اند و عمدتا بیانگر دیدگاه فلسفی او می‌باشند. از آنجایی که هیچ دیوان تنظیم شده‌ای توسط خود خیام یا دیگران در زمان کوتاهی پس از مرگ وی بدست نیامده‌ است، در مورد […]