دانلود کتاب جنگ دوم جهانی

نام نویسنده:سی-باین-چاردین
مترجم:غلامحسین قراگوزلو
زبان:پارسی
تعداد صفحه:225
قالب:PDF
حجم:13.5 MB
دانلود کتاب جنگ دوم جهانی

کتاب «جنگ دوم جهانی» درباره مسائل مربوط به جنگ جهانی دوم ، عوامل آغاز جنگ و تشریح دقیق ، کامل و موثق جنگهاست . یکی از ویژگیهای بارز این کتاب تفکیک و جداسازی بخشهای مختلف نبردها ، مانند جنگ های هوایی و دریایی و غیره می باشد.