دانلود کتاب شرح لمعه

نام نویسنده : جمعی از نویسندگان
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 1861
قالب : PDF
حجم : 10.1 MB
دانلود کتاب شرح لمعه

دانلود کتاب شرح لمعه – خواندن یک متن فقهی به طور صحیح و قدرت فهم و استنباط محتوا از همان متن، چیزی است که از دانشجویان رشته فقه در سطح کارشناسی انتظار می رود. در این میان کتاب شرح لمعه شهید ثانی که کتابی است نیمه استدلالی ، جایگاه بلندی را به خود اختصاص داده […]