دانلود کتاب شاه عباس ( دزدان خلیج )

نام نویسنده:منوچهر مطیعی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:591
قالب:PDF
حجم:8.76 MB
دانلود کتاب شاه عباس ( دزدان خلیج )

دانلود کتاب شاه عباس ( دزدان خلیج ) – در زمان سلطنت شاه عباس صفوی دسته دسته اروپاییان ماجراجو برای تحصیل ثروت و زندگی بهتر به سمت کشورهای افسانه ای شرق حرکت کرده و بیشتر به ایران و هند وارد می شدند. تا این تاریخ مشرق زمین برای اروپاییان دنیایی مجهول و ناشناس بود. اکثر […]