دانلود کتاب راز کیهان

نام نویسنده:آرتور سی. کلارک
مترجم:پرویز دوائی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:291
قالب:PDF
حجم:4.85 MB
دانلود کتاب راز کیهان

پشت سر هر انسان زندۀ امروزی سی شبح ایستاده است . به عبارت دیگر تعداد مردگان به این نسبت بر تعداد زنده ها می چربد . از آغاز زمان تا به امروز حدود یکصد میلیارد فرد بشر بر عرصۀ کرۀ زمین قدم نهاده اند . این رقم ، رقم جالبی است چون بر حسب تصادف […]