دانلود کتاب زندگی سراسر حل مسئله است

نام نویسنده:کارل پوپر
مترجم:شهریار خواجیان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:287
قالب:PDF
حجم:3.58 MB
دانلود کتاب زندگی سراسر حل مسئله است

دانلود کتاب زندگی سراسر حل مسئله است – این مجموعه شامل گفتارها و مقالاتی است از “کارل پوپر” که در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست فلسفه علم و معرفت شناسی و مسائل علوم طبیعی بررسی شده، پوپر در آنها برخی از مهمترین و جسورانه ترین دیدگاههای خود را درباره معرفت و علم […]