دانلود کتاب چنگیز خان

نام نویسنده:هارلود لمب
مترجم:غلامحسین قراگوزلو
زبان:پارسی
تعداد صفحه:374
قالب:PDF
حجم:6.43 MB
دانلود کتاب چنگیز خان

یک راز تاریخی : این راز تکان دهنده تاریخی مربوط به حدود هشتصد سال پیش از این تاریخ است . مربوط به اینکه چگونه یه مرد صحرا نشین در عین حال شجاع و مصمم موفق شد قدرت خودش را در سرتاسر دنیای آن عصر گسترش دهد و بعنوان فرمانروایی مطلق و بدون رقیب بر نیمی […]