دانلود کتاب پرواز روح

نام نویسنده:سید حسن ابطحی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:229
قالب:PDF
حجم:8.81 MB
دانلود کتاب پرواز روح

چاپ سی ام این کتاب را با نامه ی دانشمند و نویسنده ی مسیحی ویلیام – ویلیامز Williams .B William آغاز می کنیم . این نویسنده ی معروف و صاحب کتاب آینده ی بهتر درباره ی فلسفه ی زندگی در قرن بیست و یکم پس از آنکه ترجمه کتاب پرواز روح را به انگلیسی مطالعه […]