دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری

نام نویسنده : فیروز کردی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 70
قالب : PDF
حجم : 3.23 MB
دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری

مقدمه کتاب: تجربه چندین ساله در زمینه تدرسی اصطلاحات و متون حساب داری به زبان انگلیسی انگیزه اصلی نویسنده در ارائه مطالب به سبک و شیوه موجود می باشد. در کتاب آماده شده که توسط استاد فیروز کردی تهیه و تنظیم شده است جملات انگلیسی در یک خط و ترجمه آن در خط دیگر بصورت […]