دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری

نام نویسنده:فیروز کردی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:70
قالب:PDF
حجم:3.23 MB
دانلود کتاب زبان تخصصی حسابداری

مقدمه کتاب: تجربه چندین ساله در زمینه تدرسی اصطلاحات و متون حساب داری به زبان انگلیسی انگیزه اصلی نویسنده در ارائه مطالب به سبک و شیوه موجود می باشد. در کتاب آماده شده که توسط استاد فیروز کردی تهیه و تنظیم شده است جملات انگلیسی در یک خط و ترجمه آن در خط دیگر بصورت […]