دانلود کتاب آلودگی محیط زیست

نام نویسنده:غلامرضا بخشی خانیکی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:185
قالب:PDF
حجم:2.53 MB
دانلود کتاب آلودگی محیط زیست

آلودگی هوا را نمی توان مربوط به دوران حاضر یا یک عنصر خاص دانست حتی قبل از این که بشر اولیه موفق به کشف آتش شود یعنی بتواند با بر هم زدن دو سنگ (آتش زنه) بر یکدیگر و یا ایجاد اصطکاک سریع بین دو قطعه چوب خشک آتش تولید کند آلودگی هوا بر اثر […]