دانلود کتاب رودخانه بزرگ

نام نویسنده:ارنست همینگوی
مترجم:کیوان اسلامی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:120
قالب:PDF
حجم:1.29 MB
دانلود کتاب رودخانه بزرگ

قطار راه آهن از روی تپه ای گذشت و از سرپیچی که در آنجا بود عبور کرد و ناپدید گشت . نیک روی مقداری پارچه کتابی که در پشت ماشین باری بود دراز کشیده و مشغول استراحت کردن بود . راننده ماشین باری از آن پیاده شد و نیک را صدا زد . آنجا شهری […]