دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

نام نویسنده:الویت ارونسون
مترجم:دکتر حسین شکر کن
زبان:پارسی
تعداد صفحه:38
قالب:PDF
حجم:388 KB
دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی ، مطالعه ی علمی روش هایی است که طبق آنها افکار ، احساسات و رفتارهای مردم تحت تاثیر حضور واقعی یا خیالی دیگران قرار گیرند .   فهرست مطالب   فصل اول – روانشناسی اجتماعی چیست ؟ فصل دوم – همرنگی با جماعت فصل سوم – ارتباط جمعی ، تبلیغات و متقاعدسازی فصل […]