دانلود کتاب میزبان

نام نویسنده:استفنی میر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1188
قالب:PDF
حجم:19.2 MB
دانلود کتاب میزبان

داستان کتاب در آینده اتفاق می افته . کره زمین توسط ارواحی از کرات دیگه تسخیر شده و بعضی از انسانها در حال فرار از ارواح هستند . یکی از این افراد ملانی است که به تازگی کشته شده و آماده برای ورود روح به بدنشه , آواره اسم روحی است که قراره وارد بدن […]