دانلود کتاب رمان میخوارگان

نام نویسنده:مجتبی ورشاوی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:30
قالب:PDF
حجم:413 KB
دانلود کتاب رمان میخوارگان

سربازی گمنام برای ماموریتی نامعلوم به لبنان می رود و مدتی بی خبر می ماند به ناچار در خانه ای نا آشنا اقامت و بازنی الکلی به نام حمیرا همخانه می گردد و…