دانلود رمان دختر سروان

نام نویسنده:الکساندر پوشکین - مترجم: دکتر پرویز ناتل خانلری
زبان:پارسی
قالب:PDF
حجم:1.40 MB
دانلود رمان دختر سروان

دانلود رمان دختر سروان – رمانی تاریخی که در آخرین جلد سال ۱۸۳۶ مجله ساور مینک انتشار یافته است. این رمان به مناسبت کارهایی که شاعر در خزانهی اسناد دولتی، در پترزبورگ، بر عهده گرفته بود شکل گرفت. در حقیقت، پوشکین، در آن هنگام، سرگرم تهیه ماجرای شورش پوگاچف بود که ناتمام ماند. چهارچوب تاریخی داستان […]