دانلود کتاب تماماً مخصوص

نام نویسنده:عباس معروفی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:396
قالب:PDF
حجم:3.23 MB
دانلود کتاب تماماً مخصوص

دانلود کتاب تماماً مخصوص – یک آندریاس آوه ناریوس به من گفت : تو این جوری نبودی عباس ! باور نمیکنم این تو باشی .در راهبندان مرکز شهر گیر افتاده بودیم . همه چیز متوقف شده بود . بعد دیگر نه ماشینها پیش میرفتند ، نه آندریاس حرفی میزد و نه صدای خرخر بخاری میبرید […]