دانلود کتاب رفتارهای جنسی بشر

نام نویسنده:اروين هيبرله
مترجم:جهانگیر شیرازی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:230
قالب:PDF
حجم:5.49 MB
دانلود کتاب رفتارهای جنسی بشر

مفهوم مدرن « رفتار جنسی » بیانگر یک دیدگاه علمی از جهان و فعالیت بشر می باشد. این اصطلاح در دوران باستان و قرون وسطی ناشناخته بود، و حتی امروز هم در جوامع « ماقبل مدرن » ناشناخته می باشد. وقتی که آنها از مسائل مطروحه در این دورۀ آموزشی صحبت می کنند، کلمات خیلی […]