دانلود کتاب کلیات اشعار ابن یمین

نام نویسنده:ابن یمین فریومدی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:288
قالب:PDF
حجم:12.7 MB
دانلود کتاب کلیات اشعار ابن یمین

کتاب کلیات اشعار ابن یمین با تصحیح و مقدمه مرحوم سعید نفیسی ، شامل دیوان قطعات و رباعیات وی می باشد. مصحح در باره نویسنده کتاب چنین گفته است: از آثار ابن یمین پیداست که مردی قانع و گوشه نشین و وارسته و پارسا بوده و به مبادی اخلاقی پیوستگی تام داشته است. ابن یمین […]