دانلود کتاب راه بردگی

نام نویسنده:فریدون تفضلی - حمید پاداش
مترجم:فریدون تفضلی - حمید پاداش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:310
قالب:PDF
حجم:5 MB
دانلود کتاب راه بردگی

دانلود کتاب راه بردگی – کتابی از اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، فریدریش فون هایک است که بین ۱۹۴۰-۱۹۴۳ نوشته شده و در آن «نسبت به خطر استبداد ناشی از کنترل تصمیم گیری دولتی از طریق برنامه ریزی مرکزی» هشدار داده، و استدلال کرده که منع فردگرایی، لیبرالیسم کلاسیک و آزادی به طور غیر قابل اجتنابی […]