دانلود کتاب اولین و آخرین رهایی

نام نویسنده:اشو
مترجم:فرشید قهرمانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:146
قالب:PDF
حجم:754 KB
دانلود کتاب اولین و آخرین رهایی

مشاهده روح مدی تیشن مدی تیشن یک سفر است سفری پر ماجرا به دنیای ناشناخته ها عجیب ترین سفری که می توان تصور کرد. مدی تیشن فقط بودن است . بدون اینکه کاری انجام دهیم بی عملی محض بدون گذر هر گونه فکری از ذهن و عدم وجود هیجانات شما فقط هستید و این احساسی […]