دانلود کتاب راز موفقیت

نام نویسنده:آنتونی رابینز
زبان:پارسی
تعداد صفحه:119
قالب:PDF
حجم:1.81 MB
دانلود کتاب راز موفقیت

موفقیت فرایندی قدم به قدم است و از مراعات یک رشته اصول ساده و نظم و انضباط های جزئی به دست می آید. کارهایی که گاه به گاه انجام میدهیم ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین کننده دارند. درست در همان لحظه که دیگران ناامید می شوند، افراد موفق ادامه می […]