دانلود کتاب راز آفرینش جهان

نام نویسنده:جورج گاموف
مترجم:رضا اقصی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:193
قالب:PDF
حجم:4.80 MB
دانلود کتاب راز آفرینش جهان

این کتاب سومین کتاب از یک مجموعۀ سه بخشی کیهان شناختی من است که بخشهای اول و دوم آن به ترتیب تولد و مرگ خورشید و سرگذشت زمین بوده است . در حالی که بخش اول اساسا از مکان خورشید ما در میان ستارگان بحث می کند ، و بخش دوم جای زمین را در […]