دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین)

نام نویسنده:ابوالکلام آزاد
مترجم:باستانی پاریزی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:78
قالب:PDF
حجم:3.40 MB
دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین)

دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) – از تو درباره ذوالقرنین می پرسند بگو اکنون درباره او با شما سخن خواهم گفت او را در زمین پادشاهی دادیم و همه وسیله حکمروائی را برایش فراهم ساختیم بدینوسیله تا بدانجا راند که محل غروب خورشید است و چنان می نمید که خورشید در چشمه ی که آب […]