دانلود کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری

نام نویسنده:حسین شکوهی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:308
قالب:PDF
حجم:3.13 MB
دانلود کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری

دانلود کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری   تاریخچه   جغرافیای شهری به سبک جدید از اوایل قرن بیستم شروع شد. اولین بررسی های علمی درباره این شاخه جغرافیا با مطالعات کی.هاسرت ۱ و آر. بلانشارد ۲ انجام گرفت. این دو جغرافیدان بر تحلیل موقع و موضع شهر تاکید بسیاری می کردند. با مطالعات […]