دانلود کتاب صد ویژگی شخصیت سالم

نام نویسنده:دکتر فرهنگ هلاکویی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:89
قالب:PDF
حجم:1.17 MB
دانلود کتاب صد ویژگی شخصیت سالم

دانلود کتاب صد ویژگی شخصیت سالم – می دانیم که مدل پزشکی در روان شناسی و روان پزشکی مورد استفاده قرار گرفت، به این معنا که افراد از نظر پزشکی یا سالمند و یا بیمار و مریض، و در نتیجه وقتی که گفتگوهایی درباره موضوع های روانی مطرح شد، انسان ها به دو گونه بیمار […]