دانلود کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی

نام نویسنده:دکتر باقرزاده
زبان:پارسی
تعداد صفحه:43
قالب:PDF
حجم:505 KB
دانلود کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی

کتاب پیش رو برای جویندگان سلامتی آماده شده، برای کسانی که میخواهند راه و روش تغذیه خود را تغییر دهند و سالم بمانند. در این کتاب درباره هر چیز مرتبط با تغذیه و رژیم غذایی و سلامتی جسمی مطرح میشود از تعریف چاقی گرفته تا مقدار نمک مصرفی روزانه و …

دانلود کتاب آموزش آمادگی در برابر زلزله

نام نویسنده:دکتر باقرزاده
زبان:پارسی
تعداد صفحه:27
قالب:PDF
حجم:2.85 MB
دانلود کتاب آموزش آمادگی در برابر زلزله

پهنه ایران زمین در بخش میانی کمربند کوهزایی و لرزه خیز آلپ – هیمالیا، یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان بشمار میرود. مدلهای زمینساخت صفحه ای بر پایه تجزیه و تحلیل گسترش جهانی بستر اقیانوسها، سامانه گسلها و بردار لغزشی گسله ها، نشانگر این است که …