دانلود کتاب دست نوشته های یک کودک فهیم

نام نویسنده:امیر مهدی ژوله
زبان:پارسی
تعداد صفحه:91
قالب:PDF
حجم:1.99 MB
دانلود کتاب دست نوشته های یک کودک فهیم

یکی از روزهای آخر بهار سال هشتاد و یک بود که من جانداری به نام امیر ژوله را دیدم . او شبیه میله پرچم بود . او فکر می کرد یک ورزشی نویس است . او فکر میکرد چون در نشریات تماشاگران ، پیام آور و جهان فوتبال مطلب نوشته حتما ورزش نویس است ؛ […]