دانلود کتاب سفر روح

نام نویسنده:مایکل نیوتن
مترجم:محمود دانائی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:357
قالب:PDF
حجم:5.29 MB
دانلود کتاب سفر روح

مطالب کتاب حاضر ، حاصل تحقیقات دکتر مایکل نیوتن ( روانشناس ) است ، که طی چهل سال درمان و بررسی صدها مورد خاص به دست آمده است . در این میان ، او که اهم توجه خود را به حالات گوناگون روان و روح معطوف کرده ، به مواردی از حالات روح و عالم […]