دانلود گاهنامه گویا آی تی شماره ششم

نام نویسنده:گاه‌نامه گویاآی‌تی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:19
قالب:PDF
حجم:4.18 MB
دانلود گاهنامه گویا آی تی شماره ششم

لیست مطالب موجود در گاه‌نامه گویاآی‌تی:
– شناخت و حذف سرویسهای که به حساب کاربری شما دسترسی دارند
– واکمن و مسابقه‌ی بزرگ و زنده‌ی موسیقی پاپ
– و …