دانلود کتاب بیشعوری

نام نویسنده:خاویر کرمنت
مترجم:محمود فرجامی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:170
قالب:PDF
حجم:2.04 MB
دانلود کتاب بیشعوری

  دانلود کتاب بیشعوری – این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد […]