دانلود کتاب مقاومت الکتریکی و انواع آن

نام نویسنده:رایان جعفرزاده راستین
زبان:پارسی
تعداد صفحه:36
قالب:PDF
حجم:1.07 MB
دانلود کتاب مقاومت الکتریکی و انواع آن

مقاومت الکتریکی یا امپدانس بیانگر مقاومت یک جسم فیزیکی در برابر عبور جریان الکتریکی از آن است. واحد بین المللی (SI) مقاومت الکتریکی، اهم است. مقدار معکوس این کمیت رسانایی الکتریکی یا ادمیتانس نام دارد که با زیمنس اندازه گیری می شود. یک عنصر دارای مقاومت ۱ اهم است اگر یک ولتاژ ۱ ولتی دو […]