دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است

نام نویسنده:سیمون جوزف
مترجم:مرتضی مدنی نژاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:50
قالب:PDF
حجم:4.76 MB
دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است

دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است – بیماری های قلبی ، در جامعه امروز ما ، یکی از عمده ترین عوامل انواع مرگ میر های افراد اجتماع – اعم از زنان و مردان یا جوانان و سالخوردگان – بشمار میرود. در عرصه دانش پزشکی ، با وجود پیشرفت های قابل توجهی که […]