دانلود مقاله کامل درباره ورزش شنا

زبان:پارسی
تعداد صفحه:22
حجم:516 KB
دانلود مقاله کامل درباره ورزش شنا

شنا مهارت یا ورزش شناور ماندن و حرکت درون آب است. شنا کردن به معنی حرکت انسان یا حیوان بدون هر گونه کمک خارجی درون آب است. آموختن شنا علاوه بر تقویت جسم در مواقع اضطراری و افتادن ناگهانی درون آب زندگی انسان را نجات خواهد داد. بسیاری از حیوانات هنگام تولد و به طور […]