دانلود کتاب شبهای سپید داستایوفسکی

نام نویسنده:داستایوفسکی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:103
قالب:PDF
حجم:1.65 MB
دانلود کتاب شبهای سپید داستایوفسکی

شب اول : شب قشنگی بود، شبی که تنها ممکن اس وقتی خیلی جوانیم آن را شناخته باشیم خواننده عزیز. آسمان به قدری پر ستاره و صاف بود، که با دیدنش نمی توانستی از خود بپرسی چگونه این همه آدم های کج خلق و دمدمی مزاج میتوانند زیر آن زندگی کنند؟ این سوال هم از عالم جوانی سرچشمه می گیرد …