دانلود کتاب دیوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شروانی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:151
قالب:PDF
حجم:6.11 MB
دانلود کتاب دیوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شروانی

دیوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شروانی – فلکی شروانی شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری است. نام او به روایت اکثر تذکره‌نویسان محمد و لقبش نجم‌الدین یا افصح‌الدین می‌باشد و فلکی تخلصی است که در اشعار او مکرر آمده و معاصرین هم به این نام او را خوانده‌اند. مولد اصلی او شماخی دارالملک […]

دانلود کتاب دیوان سلطان ولد: بهاءالدین محمد بلخی

نام نویسنده:سلطان ولد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:661
قالب:PDF
حجم:23.5 MB
دانلود کتاب دیوان سلطان ولد: بهاءالدین محمد بلخی

کتاب دیوان سلطان ولد: بهاءالدین محمد بلخی نوشتۀ سلطان ولد مصحح: سعید نفیسی این کتاب شامل ۶۶۱ صفحه میباشد .