دانلود کتاب تحریرالوسیله جلدهای۱-۴(ترجمه) از امام خمینی ره

نام نویسنده:تالیف: علی اکبر سیفی مازندرانی
زبان:ترجمه شده-فارسی
قالب:HTML
حجم:1.22MB
دانلود کتاب تحریرالوسیله جلدهای۱-۴(ترجمه) از امام خمینی ره

تحریرالوسیله، مهمترین و جامع ترین رساله فتوایی امام خمینی و یکی از ماندگارترین آثار فقهی شیعه امامیه است، که از ابتدای تألیف تاکنون، همواره مورد شرح و تعلیقه فقهای پس از مؤلف قرار گرفته است. این کتاب، تحریر و تکمیل کتاب گرانسنگ “وسیله‌النجاه “است . از امتیازات کتاب تحریرالوسیله پرداختن به مباحث مستحدثه است که سایر فقها تا زمان حضرت امام خمینی(س) کمتر بدان می پرداختند و ایشان از اولین فقهای شیعه است که به مباحثی نظیر رهن، سرقفلی، بیمه، پیوند اعضا می پردازد همین امر نیز در مقدمه انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره اثر آیت الله ناصر مکارم شیرازی مورد اشاره ایشان قرار گرفته است. رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی نیز که توسط شاگردان و علاقمندان ایشان تدوین شد، بر مبنای تحریرالوسیله نگاشته شد و به تایید حضرت امام خمینی(س) رسید.

تاکنون در شرح و تعلیقه و تفسیر کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(س) در مجموع بیش از سی عنوان کتاب در بیش از صد جلد و بالغ بر ۴۵۰۰۰ صفحه نوشته شده است که برخی از آن ها نیز ده ها بار تجدید چاپ شده اند. این کتاب هم اکنون از کتب مبنایی تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی محسوب می شود و مورد توجه محققین و مدرسین است. کتابشناسی تحریرالوسیله نیز در بهار ۸۹ به کوشش حسن پویا و توسط دفتر قم موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س) منتشر شده و اطلاعات مربوط به کتبی که معرفی شد به تفصیل در آن گنجانده شده است.