دانلود کتاب تکنولوژی بیومتریک در امنیت اطلاعات

نام نویسنده:بیومتریک
زبان:پارسی
تعداد صفحه:3
قالب:PDF
حجم:303 KB
دانلود کتاب تکنولوژی بیومتریک در امنیت اطلاعات

دانلود کتاب تکنولوژی بیومتریک در امنیت اطلاعات – دنیای امروز، دنیای اطلاعات است. دانش و اطلاعات امروزه از سرمایه های اساسی هر سازمان می باشد که حتی ارزشمندتر از سرمایه هایی مثل پول، تجهیزات و نیروی انسانی است. بنابراین طبیعی است که از این سرمایه باید به خوبی حفاظت کرد و آن را امن نگاه […]