دانلود کتاب مفاهیم اولیه حسابداری

زبان:پارسی
تعداد صفحه:29
قالب:PDF
حجم:243 KB
دانلود کتاب مفاهیم اولیه حسابداری

حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. این عملیات معمولاً به وسیله یک حسابدار انجام می‌شود. هدف حسابداری حفاظت از ثروت و کنترل آن است.