دانلود کتاب جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران

نام نویسنده:مرتضی رضوی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:59
حجم:418KB
دانلود کتاب جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران

این کتاب به جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران می پردازد.

برخی از فهرست این کتاب:

انقلاب

انقلاب طبیعی

تضاد

عنصر جبر

عقلانیت

علیت و انگیزه

و..