دانلود کتاب طراحی الگوریتم مقسمی

نام نویسنده:حمیدرضا مقسمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:125
قالب:PDF
حجم:22.04 MB
دانلود کتاب طراحی الگوریتم مقسمی

طراحی الگوریتم دانش ساخت الگوریتم‌ها برای حل مساله‌است. طراحی الگوریتم کاربردی را مهندسی الگوریتم می‌نامند. هم اکنون در ایران طراحی الگوریتم ها به عنوان درسی در رشته مهندسی کامپیوتر( نرم افزاروسخت افزار ) و فناوری اطلاعات تدریس میشود. در طراحی الگوریتم ها مباحثی همچون پیچیدگی زمانی، بازگشتی، روش تقسیم و غلبه، روش حریصانه، روش برنامه […]