دانلود کتاب آمریکا و معمای ایران

نام نویسنده : علی حافظیه
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 312
حجم : 1.78MB
دانلود کتاب آمریکا و معمای ایران

این کتاب تحلیلی است پیرامون جنگ سرد بین ایران و آمریکا.

بخشی از فهرست این کتاب:

اهمیت خاورمیانه

آمریکا

مسئله عراق

مسئله ایران

آماده سازی بستر مناسب

فریب استراتژیک

عملیات نظامی