دانلود کتاب روانشناسی تربیتی

نام نویسنده:یوسف کریمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:46
قالب:PDF
حجم:511 KB
دانلود کتاب روانشناسی تربیتی

روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف کرده اند و تربیت را فراهم کردن امکانات برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان تعریف کرده اند . در اینجا با روان شناسی تربیتی رو به رو هستیم . یعنی دریاچه ای که از پیوستن دور رودخانه روان شناسی و تعلیم و تربیت حاصل شده است . […]