دانلود کتاب قانون شفا

نام نویسنده:کاترین پاندر
مترجم:گیتی خوشدل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:174
قالب:PDF
حجم:1.50 MB
دانلود کتاب قانون شفا

  مقدمه :   یکی از عظیم ترین اسراری که میتوانید بیاموزید این است که شفا دهنده اید شاید به موهبت شفا دادن به صورت قدرت ویژه ای اندیشیده باشید که تنها در اختیار تنی چند قرار می گیرد . در اختیار کسانی که از نظر معنوی ، روانپزشکی ، طبابت یا سایر تخصصهای پزشکی […]

دانلود کتاب چشم دل بگشا

نام نویسنده:کاترین پاندر
مترجم:گیتی خوشدل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:217
قالب:PDF
حجم:1.87 MB
دانلود کتاب چشم دل بگشا

کتاب چشم دل بگشا که نخست در سال ۱۹۷۱ نوشته شد ، پیامدی بر کتاب قانون توانگری است که برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ انتشار یافته بود . از سال ۱۹۵۸ که نویسنده در اولین کلاسهای توانگری خود تعلیم می داد ، همواره شاهد شوروشوق  شاگردان برای فراگیری دانش بیشتر دربارۀ ابن موضوع بود […]

دانلود کتاب قانون توانگری

نام نویسنده:کاترین پاندر - مترجم : گیتی خوشدل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:349
قالب:PDF
حجم:3.09 MB
دانلود کتاب قانون توانگری

دانلود کتاب قانون توانگری «قانون خلاقیت این است که به جای این که آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آن ها بنگرید. یعنی بدانید که آرزوهای راستین شما چیستند، و آن گاه از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ آن ها […]

دانلود کتاب از دولت عشق

نام نویسنده:کاترین پاندر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:110
قالب:PDF
حجم:993 KB
دانلود کتاب از دولت عشق

کتاب از دولت عشق – بیشتر مطالب این کتاب ، در سال ۱۹۶۰ به صورت رشته ای از مقالات منتشر شده بود . شکل گرفتن آن را به صورت یک کتاب ، به ویراستارم جیمز مدیونم . همت او سبب شد که این نوشته ها در سال ۱۹۶۶ به صورت کتاب منتشر شود . این […]