دانلود کتاب سفرنامه ماژلان

نام نویسنده:پیگافتادی لومبارد
مترجم:ذبیح الله منصوری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:320
قالب:PDF
حجم:4.46 MB
دانلود کتاب سفرنامه ماژلان

کتابی که می خوانید ترجمه متن فرانسوی کتاب پیگافتا دی لومبارد است و موضوع آن، مربوط به شرح مسافرت طولانی نویسنده کتاب با کشتی در اقیانوس های جهان با شغل منشیگری ماژلان دریاپیما و کاشف معروف پرتغالی است که میخواست در امتداد مغرب آن قدر دریا پیمایی کند تا این که به جزایر ادویه، در […]