دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن

نام نویسنده:دکتر علی فیضی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:63
قالب:PDF
حجم:3.66 MB
دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن

دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن – در رادیو گرافی معمولی ، روی هم قرار گرفتن اعضا باعث پنهان ماندن بعضی ضایعات می شود . برای رفع این نقیصه ، ابتدا تومو گرافی معمولی ابداع شد ، ولی هیچ وقت نتوانست به طور کامل جای رادیو گرافی معمولی را بگیرد […]

دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است

نام نویسنده:سیمون جوزف
مترجم:مرتضی مدنی نژاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:50
قالب:PDF
حجم:4.76 MB
دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است

دانلود کتاب قلب سالم موجب ادامه ی زندگی است – بیماری های قلبی ، در جامعه امروز ما ، یکی از عمده ترین عوامل انواع مرگ میر های افراد اجتماع – اعم از زنان و مردان یا جوانان و سالخوردگان – بشمار میرود. در عرصه دانش پزشکی ، با وجود پیشرفت های قابل توجهی که […]