دانلود کتاب در آنسوی کوانت

نام نویسنده:پانوماریوف
زبان:پارسی
تعداد صفحه:328
قالب:PDF
حجم:13.5 MB
دانلود کتاب در آنسوی کوانت

در کتابی که تقدیم می گردد سخن از تاریخچه اتم در میان است و در آن قبل از هر چیز سیر تکامل نظریه و مفهوم فیزیک اتمی دنبال شده است. با اینکه این کتاب برای دانشمندان در نظر گرفته نشده است، معذالک آنان می توانند در آن به برخی فاکتهای غیر منتظره برخورند. کتاب اصولا […]