دانلود کتاب بی خانمان

نام نویسنده:هکتور مالو
مترجم:افسون مهدویان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:644
قالب:PDF
حجم:7.13 MB
دانلود کتاب بی خانمان

نوشته ی پشت کتاب :   _ (( بی خانمان )) داستان دیگری از (( هکتور مالو )) خالق (( با خانمان )) و (( پرین )) است . _ (( بی خانمان )) داستان (( رمی )) پسر هشت ساله ی سر راهی و آواره است . _ (( بی خانمان )) داستان تلاش […]