دانلود کتاب ادیسه

نام نویسنده:هومر
مترجم:سعید نفیسی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:572
قالب:PDF
حجم:5.42 MB
دانلود کتاب ادیسه

دربارۀ هومر و دو منظومۀ جهانگیر وی ایلیاد و ادیسه آنچه می بایست در دیباچۀ ایلیاد که به نگاه ترجمه و نشر کتاب در ۱۳۴۹ انتشار داده آمده است . خوانندگان می توانند بدان دیباچه که مقدمۀ این کتاب نیز تواند بود رجوع کنند . در صحایف ۹ تا ۱۴ و ۲۱ تا ۲۵ آن […]