دانلود کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:84
قالب:PDF
حجم:1.54 MB
دانلود کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی

در کتاب تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی خواندید که برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ، سازمان ها و موسسات متعددی به وجود آمده اند . از آن جا که خانواده نمی تواند همه ی نیازهای افراد را بر طرف کند ، این سازمان ها در زندگی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند :   – […]